TILMELDING TIL GYMNASTIK

Her kan du tilmelde dig foreningens gymnastikhold. Holdene kan du læse om her eller ved at klikke på info-boksen ud for hvert hold.
 
Tilmelding og betaling: Al tilmelding foregår via hjemmesiden. På enkelte hold kan der være deltagerbegrænsning p.g.a. pladsmangel i salene. 
VIGTIGT! VED TILMELDING TIL BØRNEHOLD ER DET BARNETS NAVN OG FØDSELSDATO DER SKAL OPGIVES.

Kontingent: Prisen er anført ved de enkelte hold og gælder for hele sæsonen. Beløbet dækker deltagelse i træningen og medlemskontingent til foreningen.
Nogle opvisningshold kan forvente udgift til køb af opvisningstøj, BETALING i midten af sæsonen. Dette angivet under holdbeskrivelse.For info om hold, tid, sted og instruktører klik på "info" ved de forskellige hold.

Vinde Helsinge Gymnastik- & Ungdomsforening | Rørvej 8 | 4281 Gørlev |