Retningslinjer for brug af Gørlev Idrætsefterskole som følge af covid 19
 
  • Bliv hjemme, hvis du er syg eller har symptomer på sygdom.
  • Når man ankommer til Gørlev Idrætsefterskole, skal hænder sprittes af.
  • Det er kun aktive gymnaster og instruktører, der må komme indenfor. Dog må en forælder til små børn, der endnu ikke er startet i skole, følge barnet ind til lokalet, hvor aktiviteten skal foregå, og dernæst forlade skolen igen.
  • Man må tidligst ankomme 10 minutter inden træningstiden begynder og skal senest have forladt skolen 10 minutter efter træningstiden er slut.
  • Ophold på scenen og sofaområdet er forbeholdt skolens elever og ikke tilladt at benytte i forbindelse med udlejningen.
  • Skolens gymnastikhåndredskaber må ikke benyttes af foreningerne.
  • Omklædningsrum må ikke benyttes.
  • Der er et toilet med et skilt: ”kun for gæster” –dette toilet er I velkomne til at benytte.
  • Hvis der konstateres smitte med COVID-19 hos skolens elever eller medarbejdere, er skolen forpligtiget til straks at informere foreningerne om dette.
  • Hvis der konstateres smitte blandt nogle af de gymnaster eller instruktører, der benytter skolens faciliteter, skal foreningerne straks informere skolen om dette.
Vinde Helsinge Gymnastik- & Ungdomsforening | Huslodsvej 4 | 4281 Gørlev |